Monday, May 5, 2008

Ek Chutki code

Ek Chutki code ki keemat tum kya jaano PM Babu?

Ishwar ka ashirwaad hota hai ek chutki code

Developer ke sar ka taj hota hai ek chutki code

Har bench resource ka khwaab hota hai ek chutki code

Sardar

A Sardarji went to US and had a meeting with Bill Clinton.

Bill: I want to show you the US advancement. Come with me.

He takes him to a forest.

Bill: Dig the ground. Sardarji did it.

Bill: more...more. ..more... Sardarji went up to 100 feet.

Bill: So now, try to search something.

Sardarji: I got a wire.

Bill : you know, it shows that even 100 years ago we used to have
telephones.

Sardarji became frustrated. He invited Bill to India. Next year Bill was
in India

Sardarji : I want to show you our advancement. The same...he takes Bill
to a forest.

Sardarji : Dig it. Bill does.

Sardarji : more...more. ..m.?l. Bill goes up to almost 400 feet..

Sardarji : try to find something. Bill tries.

Sardarji : Did you get anything?

Bill : No, there is nothing here.Sardarji : you know, it shows that even 400 years ago we used to have
WIRELESS!! :-)

Why software testing is important

Try it, really interesting ...

Why software testing is important..?
Check this out...
Just type
airtel in the internet explorer
and
Press
ctrl+enter !!!
Watch yourself on which site you reach...

Google is built around the idea that, work should be challenging and the challenge should be fun

Marathi TP

नकार देणे ही कला असेल . पण , होकार देऊन काहीच करणे , ही त्याहून मोठी कला आहे .

******************************

***************************************************

आपली चूक असताना जो माफी मागतो , तो प्रामाणिक असतो .

आपली चूक आहे की नाही , याची खात्री नसतानाही जो माफी मागतो , तो शहाणा असतो .

आपली चूक नसतानाही जो माफी मागतो , तो नवरा असतो !!!

***************************************************

एका झाडावर पाच पक्षी बसलेले असतात .

तिथे एक शिकारी येतो आणि गोळी झाडतो .

एका पक्ष्याला गोळी लागते . तो खाली कोसळतो .

गोळीबाराने घाबरून तीन पक्षी उडून जातात .

एक पक्षी मात्र झाडावर तसाच बसून राहतो ...

..
का ?

..


अंगात मस्ती , दुसरं काय ?

********************************************************

जगात एकच सर्वात सुंदर मूल आहे आणि प्रत्येक आईपाशी ते असते , असा एक सुंदर सुविचार तुम्ही वाचला असेलच . त्याचा उत्तरार्ध माहिती आहे का ?

जगात एकच सर्वात सुंदर बायको असते आणि ती प्रत्येक शेजाऱ्यापाशी असते !!!!

**************************************************************************************************

हुशार बायको नेहमी नवऱ्याचे इतके पैसे खर्च करते की त्याला दुसऱ्या बाईचे लाड पुरवणं अशक्य व्हावं !!!

******************************************************

अवघ्या पंधरा वर्षांचा अभिषेक कॅबरे डान्स बघायला गेला होता , हे समजल्यावर त्याची आई संतापलीच . त्याला खूप फैलावर घेतल्यानंतर तिनं विचारलं , '' तू तिथे असं काही पाहिलं नाहीस ना , जे तू पाहायला नको होतं ?''

त्यानं उत्तर दिलं , '' पाहिलं . ''

कानावर हात ठेवून तिनं विचारलं , '' काय पाहिलंस ?''

'' आपले बाबा !!!! ''

*********************************************

तुफान पाऊस पडतोय ...

तुला वाटत असेल

छान बाहेर पडावं

भिजून चिंब होत

पाणी उडवत

गाणं गाताना

कुणीतरी खास भेटावं ...

हो ना ?

अरे , हो म्हण ना , लाजायचं काय त्यात ?

प्रत्येक बेडकाला असंच वाटतं पावसात !!!

*****************************************