Tuesday, May 6, 2008

THINGS YOU NEVER KNEW YOUR CELL PHONE COULD DO!!!

GREAT INFO!!
THINGS YOU NEVER KNEW YOUR CELL PHONE COULD DO.

There are a few things that can be done in times of emergencies. Your
mobile phone can actually be a life saver or an emergency tool for
survival. Checkout the things that you can do with it:


FIRST Subject: Emergency

The Emergency Number worldwide for Mobile is 112. If you find yourself out
of the coverage area of your mobile; network and there is an emergency,
dial 112 and the mobile will search any existing network to establish the
emergency number for you, and interestingly this number 112 can be dialed
even if the keypad is locked. Try it out.


SECOND Subject: Have you locked your keys in the car?

Does your car have remote keyless entry? This may come in handy someday.
Good reason to own a cell phone: If you lock your keys in the car and the
spare keys are at home, call someone at home on their cell phone (not land
line) from your cell phone. Hold your cell phone about a foot from your car
door and have the person at your home press the unlock button, holding it
near the mobile phone on their end. Your car will unlock. Saves someone
from having to drive your keys to you. Distance is no object. You could be
hundreds of miles away, and if you can reach someone who has the other
"remote"for your car, you can unlock the doors (or the trunk). Editor's
Note: It works fine! We tried it out and it unlocked our car over a cell
phone!"


THIRD Subject: Hidden Battery Power

Imagine your cell battery is very low. To activate, press the keys *3370#
your cell will restart with this reserve and the instrument will show a 50%
increase in battery. This reserve will get charged when you charge your
cell next time.


FOURTH How to disable a STOLEN mobile phone?

To check your Mobile phone's serial number, key in the following digits on
your phone: * # 0 6 # A 15 digit code will appear on the screen. This
number is unique to Your handset. Write it down and keep it somewhere safe.
When your phone gets stolen, you can phone your service provider and give
them this code.

They will then be able to block your handset so even if the thief changes
the SIM card, your phone will be totally useless. You probably won't get
your phone back, but at least you know that whoever stole it can't use/sell
it either. If everybody does this, there would be no point in people
stealing mobile phones.

And Finally....

FIFTH

Cell phone companies are charging us $1.00 to $1.75 or more for 411
information calls when they don't have to. Most of us do not carry a
telephone directory in our vehicle, which makes this situation even more of
a problem. When you need to use the 411 information option, simply dial:
(800) FREE 411, or (800) 373-3411 without incurring any charge at all.
Program this into your cell phone now.


This is the kind of information people don't mind receiving, so pass it on
to your family and friends.

Marathi Mulgi

*मराठी मुली*
===================================================
मराठी मुली
कंपनीमधे अनेक सुंदर मुली असतात,
पण जी गोड लाजते,
ती मुलगी मराठी असते.

कंपनीमध्ये मुली जीन्स घालुन येतात,
पण जि जीन्स बरोबर पायात पैजण घालते,
ती मुलगी मराठी असते.

कंपनीमधे अनेक मुली असतात
पण वात्रटपणा केल्यावए कानाखाली वाजवते
ती मुलगी मराठी असते

कॉलेजमधे अनेक मुली असतात
स्वतःच्या नोट्स सहज दुसरयाला देते
ती मुलगी मराठी असते

शॉपींगलाही अनेक मुली जातात
खर्चाचा विचार करुन फ़क्त कानातलं घेऊन येते
ती मुलगी मराठी असते

प्रेम सगळे करतात
पण आयुष्यभर जी कुठ्ल्याही परीस्थीमध्ये
जी प्रेमाने साथ् देते
ती मुलगी मराठी असते

===================================================


हल्लीच्या माणसांनी किती ताळतंत्र सोडलायं, काही कल्पना आहे का?...

... अहो, आपल्या स्वयंसिद्ध बापुंचं प्रवचन सुरु असताना भक्तगणांमधला एकजण चक्क आरामात सिगरेट ओढत होता... हे दृश्य पाहुन मला एवढा धक्का बसला की हातातला बिअरचा कॅन निसटून खाली पडला!!!
===================================================


यशाच्या मार्गावर नेहमीच 'अंडर कन्स्ट्रक्शन'ची पाटी लटकत असते......
===================================================


* ' सदैव' आणि 'कधीच नाही'

हे शब्द कधीच वापरू नयेत हे सदैव लक्षात ठेवा.
===================================================* पहिले चाक ज्याने शोधून काढले, त्याचे एवढे कौतुक कशाला? इतर तीन ज्यांनी शोधली, ते खरे कौतुकाला पात्र आहेत!!!!

===================================================


* माणसांचीही गंमत असते पाहा. तुम्ही एखाद्या माणसाला सांगा, आकाशगंगेत ३०० अब्ज तारे आहेत... तो चटकन विश्वास ठेवतो. पण, पार्कातल्या बेंचला नुकताच रंग लावलाय, तो ओला आहे असं सांगा... तो स्वत: हात लावून बोटं बरबटवून खात्री करून घेतल्याशिवाय राहात नाही!!!!

===================================================

का? का? का?

१. पोहणे हा जगातला सर्वात बेस्ट व्यायाम असेल, तर देवमासे इतके जाडे ढोले का असतात?

२. स्टेडियममध्ये जिथे प्रेक्षक 'बसतात' त्या जागेला 'स्टँड' का म्हणतात?

३. जगात सर्वांना स्वर्गात जायचं असतं, पण मरायचं कुणालाच नसतं, असं का?

४. बुद्धिबळाच्या पटावरही वर्णभेद असतो का? नसेल, तर मग पांढऱ्या सोंगट्यांना पहिली चाल का?

===================================================

Heigth of Optimism


99 वर्षांची म्हातारी जेव्हा 'हच का नया लाइफटाइम रिचार्ज' घेते!

===================================================


आपली चूक असताना जो माफी मागतो, तो प्रामाणिक असतो.

आपली चूक आहे की नाही, याची खात्री नसतानाही जो माफी मागतो, तो शहाणा असतो.

आपली चूक नसतानाही जो माफी मागतो, तो नवरा असतो!!!
===================================================


जुनी मोटर कार खरेदी करावयाची असल्यास , तिची योग्य किंमत ठरविण्याची पद्धत

जी कार आवडेल ती दोन तास ट्रायलसाठी मागून घ्यावी व अशाच दुसर्‍या जुन्या गाड्यांच्या डिलरकडे घेऊन जावी. त्याला सांगावं की , तुम्हाला ही गाडी विकायची आहे. किती किंमत येईल ?
तो सांगेल ती किंमत गाडीची खरी किंमत !
===================================================


मार्क ट्वेन हा अतिशय बुद्धिमान आणि खोचक विनोद करणारा लेखक होऊन गेला.

त्याची काही निरिक्षणे जगप्रसिद्ध आहेत.

त्याचा हा सर्वांगसुंदर विनोद

"जेंव्हा एक तरुणी एका तरुणाच्या हृदयावर डोके ठेवते ;

तेव्हा मला फ़ार गंमत वाटते .

त्याला हृदय नसतं ;

आणि

तिला डोके नसतं ...."
===================================================


Another school nostalgia.. :)